The communicating implant : a concept for systematic implant research, illustrated by application to bioactive hydroxyapatite
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Anna Bokedal

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

993-147145-x

Mer information

Skapat

2017-10-08