High-pressure jet-assisted turning : chip control and temperature reduction
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Patrik Dahlman

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

PTA - Department of Production Engineering: 00:01

Mer information

Skapat

2017-10-08