On stone indentations in district heating pipes : pipe and backfill interactions and life time aspects
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Fysik

ISBN

993-194284-3

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik: 2000:1

Mer information

Skapat

2017-10-07