Supported membranes : formation kinetics and resistance to protein adsorption
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Karin Glasmästar

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

993-231967-8

Mer information

Skapat

2017-10-08