Common CO action and cross-border energy trade : modeling the Nordic energy system
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Thomas Unger

Institutionen för energisystemteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

993-231963-5