Diffusion, nucleation, and island growth in metal-on-metal epitaxy
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Staffan Ovesson

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

993-247410-x

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 2000:30

Mer information

Skapat

2017-10-08