Structural behaviour of circular steel-concrete composite columns : non-linear finite element analyses and experiments
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Mathias Johansson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Annan materialteknik

ISBN

993-247401-0

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad: 2000:4

Mer information

Skapat

2017-10-08