Static and dynamic finite element analyses of concrete sleepers
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Rikard Gustavson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Annan materialteknik

ISBN

993-247391-x

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad: 2000:3

Mer information

Skapat

2017-10-08