On perfect simulation of certain queueing networks
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Dan Mattsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

993-249290-6

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2000:19

Mer information

Skapat

2017-10-08