Preparation, modification and characterisation of thin high-density polyethylene films
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Sofia Kihlman Øiseth

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

993-249276-0

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 2000:29

Mer information

Skapat

2017-10-07