On finishing and phosphating of gear surfaces
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Henrik Westberg

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-905-0

PTA - Department of Production Engineering: 2000:3

Mer information

Skapat

2017-10-07