Fatigue of unbound material in a road structure
Licentiatavhandling, 2002

VF
Opponent: Tekn.lic. Hans Wirstam

Författare

Jan Englund

Institutionen för geologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen

VF

Opponent: Tekn.lic. Hans Wirstam

Mer information

Skapat

2017-10-07