Quantum well infrared detectors
Kapitel i bok, 2004

Författare

Ying Fu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

W Lu

Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, ed. by H.S. Nalwa

Vol. 9 179-97

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

1-588-83065-9

Mer information

Skapat

2017-10-06