Industrial production of food - risk surveys of three manufacturing systems from an occupational safety perspective
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Petra Willquist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Roland Örtengren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Occupational Ergonomics

Vol. 5 2 99-110

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08