Kommentar till 17 scener ur ett forskningsprojekt
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

medborgare dialog inflytande planering stadsutveckling

Redaktör

Henric Benesch

Göteborgs universitet

Sara Danielsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Design

Arkitektur

ISBN

978-91-980300-7-5

Mer information

Skapat

2017-10-10