Self-Organized One-Dimensional Electron Systems on a Low-Symmetry Oxide Surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Behrooz Razaznejad

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Carlo Ruberto

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review Letters

Vol. 90 23 236803-

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07