Surface properties of metastable alumina: A comparative study of κ- and α-Al2O3
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Carlo Ruberto

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Yashar Yourdshahyan

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Physical Review B

Vol. 67 195412-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06