Some physical and chemical aspects of soot formation and oxidation in spray combustion modeling
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Feng Tao

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

993-283225-1

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 2000:4

Mer information

Skapat

2017-10-07