The thermal environment and occupant perceptions in European office buildings
Licentiatavhandling, 2000

Författare

John Leland Stoops

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

993-356207-x

Document - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: 53

Mer information

Skapat

2017-10-07