Evaluation of JERS-1 L-band SAR Backscatter for Stem Volume Retrieval in Boreal Forest
Paper i proceeding, 2004

Författare

M. Santoro

C. Schmullius

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

IGARSS´04 Symposium held in Anchorage September 2004, IEEE publication

515-518

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07