Nanofabrication with colloidal particles
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Per Hanarp

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

993-376962-6

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 00:98

Mer information

Skapat

2017-10-07