Modelling and simulation of general train/track interaction
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Clas Andersson

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

993-377777-7

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 2000:1

Mer information

Skapat

2017-10-07