Detection of the curves based on lateral acceleration using hidden Markov models
Preprint, 2013

Författare

Roza Maghsood

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Pär Johannesson

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2013:19

Mer information

Skapat

2017-10-07