On the Nature and Consequences of Functional Couplings in Axiomatic Machine Design
Paper i proceeding, 1996

Författare

Hans L Johannesson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

ASME 96-DETC/DTM-1528

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06