Optical excitations in molecular aggregates
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Tobias Ambjörnsson

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

993-388450-6

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 2000:102

Mer information

Skapat

2017-10-08