Simulation of rutting phenomenon in road surfaces : by the use of FEM and viscoelasticity
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Johan Olsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

993-388540-5

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 00:16

Mer information

Skapat

2017-10-08