Diesel particulate matter emissions : background, characterization and reduction problems
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Andreas Matsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

993-409517-3

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 2000:7

Mer information

Skapat

2017-10-08