Strategizing as networking for new ventures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Industrial Marketing Management

0019-8501 (ISSN)

Vol. 42 7 8-

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08