Strategizing as networking for new ventures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Industrial Marketing Management

0019-8501 (ISSN)

Vol. 42 7 8-1041

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.1016/j.indmarman.2013.07.003

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06