Air pollution impact on fresh and impregnated natural stones
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Katarina Malaga-Starzec

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

993-423466-1

Report OOK / Department of Inorganic Chemistry, School of Chemistry, Göteborg University: 00:02

Mer information

Skapat

2017-10-08