First-principles density-functional computational experiments to understand the nature of metal- carbonitride interface adhesion
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Sergey V. Dudiy

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 00:92

Mer information

Skapat

2017-10-08