Dynamic behaviour of concrete structures subjected to blast and fragment impacts
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Joosef Leppänen

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Publication / Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 02:4

Mer information

Skapat

2017-10-07