Resvanor i svenska städer: en GIS-metod för analys av de nationella resvaneundersökningarna i fritt valda områden
Licentiatavhandling, 2002

Resvanor

Sverige

Trafikplanering

GIS

Persontransporter

Författare

Jan Bjurström

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Transportteknik och logistik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur: 2002:5

Mer information

Skapat

2017-10-06