On constitutive modelling of large strain plasticity and damage
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Edin Omerspahic

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 02:04

Mer information

Skapat

2017-10-06