Fluid dynamics and tube wastage in fluidized beds
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Klas Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 2002:3

Mer information

Skapat

2017-10-06