Thermoplastic composites based on commingled yarns
Licentiatavhandling, 2000

consolidation

impact

fractography

warp-knitted

processng

commingled yarns

Författare

Jonas Bernhardsson

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerteknologi

Mer information

Skapat

2017-10-08