Environmental aspects on polyurethane insulated district heating pipes
Licentiatavhandling, 1999

insulation

district heating pipe

life cycle assessment

polyurethane foam

environmental performance

long-term thermal performance

cyclopentane

carbon dioxide

Författare

Morgan Fröling

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08