Model membranes for orientation and efflux studies
Licentiatavhandling, 1999

PNA

membrane orientation

linear dichroism

membrane penetration

Författare

Malin Ardhammar

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08