Structural chemistry of halocuprate (I) complexes as studied by mass spectrometry and molecular modelling
Licentiatavhandling, 1999

ESMS-FTICR

halocuprate(I)

haloargentate(I)

ESI-MS

CID

quaternary cation-halide aggregates

molecular modelling

Författare

Catrin Hasselgren

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08