A TEM investigation of adhesion between nanoparticles
Licentiatavhandling, 1999

CBED

interface

image simulation

nano-particle contacting

TEM

HREM

contacting stress

Författare

Yiming Yao

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07