Processability and properties of poly (L-lactide) based fibers
Licentiatavhandling, 1999

thermal degradation

PLA

poly(lactic acid)

fibre

poly(L-lactide)

moist

melt spinning

PLLA

extrusion

Författare

Victoria Taubner

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerteknologi

Mer information

Skapat

2017-10-08