In vitro selection of DNA sequences with extreme affinities for the nucleosome core particle
Licentiatavhandling, 1999

TATA-tetrad

TGGA-repeat

nucleosome

selection

Författare

Hui Cao

Institutionen för molekulär bioteknik

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07