Mimesis och arkitektur : förslag till utvidgning av arkitekturdiskursens förståelsefält
Licentiatavhandling, 2000

småhus

arkitekturteori

Författare

Magdalena Forshamn

Institutionen för arkitekturens teori och historia

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-07