The application and theory of single molecule surface enhanced Raman scattering
Licentiatavhandling, 1999

surface enhanced Raman scattering

electromagnetics

single molecule spectroscopy

collids

Författare

Hongxing Xu

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07