Förbränningsförlopp i en bädd av biobränsle
Licentiatavhandling, 2000

batch-wise

grate

down-draught

bed

combustion

co-current

biomass

Författare

Monica Axell

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07