Phase characterization of polar liquid crystals using dielectric spectroscopy
Licentiatavhandling, 2000

surface-induced phases

soft mode

dielectric spectroscopy

chiral-dopant mixtures

antiferroelectricity

ferroelectricity

Goldstone mode

polar liquid crystals

Författare

Jan Lagerwall

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07