NbN hot electron bolometric mixers for low noise, THz frequency receivers
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Matthias Kroug

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik