NbN hot electron bolometric mixers for low noise, THz frequency receivers
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Matthias Kroug

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08