Methoxyphenols in smoke from biomass burning
Licentiatavhandling, 2000

lignin

antioxidants

biomass

wood

methoxyphenols

combustion

smoke

Författare

Jennica Kjällstrand

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08