Fundamentals of synchronous belts for vibration and noise purposes
Licentiatavhandling, 2000

mechanics

automotive

synchronous

model

vibration

belt

noise

timing

simulation

dynamic

Författare

Martin C-C. W. Distner

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08