The glass transition and dynamics of thin polymer films
Licentiatavhandling, 2000

Brillouin light scattering

polymer dynamics

QCM

thin films

glass transition

confinement

cooperativity

polystyrene

Författare

Johan Mattsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08