Motor unit firing patterns in light manual work : with special reference to the etiology of chronic muscle pain in computer users
Licentiatavhandling, 2002

Datorer

Rörelseorganens besvär

Elektromyografi

Enformigt arbete

Författare

Stefan Thorn

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology: 6

Mer information

Skapat

2017-10-06